PKCF&PKCA

posted on 28 Aug 2009 01:20 by bloodink

สารบัญ   

PKCF 

 เรื่องย่อ : อาณาจักร P.K. เกิดการกลียุคขึ้น เมื่อพลัง IMPACT ทำลายโลกจนต้องกลับไปอยู่ในสภาพยุคมืดอีกครั้ง เวลาผ่านไป โลกเริ่มพื้นฟูขึ้น ทว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดยังเป็นดินแดนไร้กฎหมายและเต็มไปด้วยอันตราย องค์ชายไปรท์แห่งปราสาท S.E. จึงประกาศให้เหล่านักสู้ผู้มีฝีมือมาร่วมกันเป็นกำลังในการรวบรวมอาณาจักร ให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง!!

  • PH ๑๘๙

intro ๑๐

Sky Blue Artifact๒๖

เทศกาลอาหารนานาชาติ๒๒

บ้านพักมายา๔๔

Rusted Heart๕๗

เนื้อเรื่องเสริมของPH๓๐

  • ก้อน๖๙

intro๑๗

ภูเขาสีฟ้า๒๓

ถ้ำสีแดงของภูเขาสีฟ้า๒๙

  • หมัดA

intro

 

=====================================================
 

PKCA

เรื่องย่อ : เป็นเรื่องหลังPKCF๓ปี 

 

  •  Reix๑๙๖

intro  ๑๐

One eyed crow ๗๕

เรื่องเสริมReix ๑ ๑๗

Star Devourer ๗๒

เรื่องเสริมReix ๒ ๒๒