NE

[NE]Halloween

posted on 12 Oct 2012 15:49 by bloodink in NE
 
บล๊อกนี้เป็นส่วนนึงของกิจกรรม
 
 
จาก
 
 
โทมิเอะจังแต่งเป็น
 
 
 
มิโกะจ้า
 
 
 
"ผีตัวไหนเข้ามาแม่จะฟาดให้เรียบเลย"
(จริงๆเจ๊แกกลัวผีนะฮาๆ )
 
ถ้าเลือกฝ่ายคงเป็นฝ่ายถูกหลอกจ้า
 
ไม่ได้วาดโทมิเอะเลยมีโอกาส(อู้)วาดซะเลย
 
 
 
 

[NE]โทมิเอะจัง

posted on 13 Aug 2011 06:43 by bloodink in NE
 
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
 
 
เอาลูกสาวมาสมัครจ้า>w<
 
 
กดที่รูปดูรูปใหญ่
 
 
ฝากลูกสาวด้วยนะค่ะ>w<b