DLGS

[DLGS]อิมากาวะ โทมิเอะ

posted on 12 Nov 2012 10:08 by bloodink in DLGS, live
 
 
แอบมาแปะ
 
 
 
 
แบบเต็มตัวจ้า
 
 
 
 
คุ้นๆน่ะสิใช้แล้วเธอคือคนเดียวกับ อิมากาวะ โทมิเอะ  ในคอมมูนินทามะจ้า
แปะแล้วหนีไป